Cà phê nhân xanh Arabica (Catimor) Sơn La (Loại nhân xô)

Loại: Arabica (Catimor), nhân xô:

Thành phần chính: cà phê nhân sống, chọn hái 100% chín đỏ, chế biến ướt.
Độ ẩm: tối đa 14,5%, tạp chất tối đa:3%.
Bị hỏng: tối đa 5%, đen: 10%

Về kích cỡ: (size) Cà phê nhân xô được chia làm nhiều loại sàng (kích cỡ hạt khác nhau). Sàng 18, sàng 16, sàng 14, sàng 13.

Danh mục: