CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ SƠN LA

  • Địa chỉ: Số 61/48, TK 15, đường Tôn Thất Tùng, TT. Hát Lót, H. Mai Sơn, Sơn La 
  • Điện thoạị: 0212 6 575888 – 0947 367 688
  • Email: sonlacoffeevn@gmail.com – Website: sonlacoffee.com / sonlacoffee.com.vn